Bet kurią lauko reklamą reikia suderinti su miesto savivaldybe, o jeigu ji yra miesto centre,
tai ir su Kultūros paveldo departamentu. Mes padėsime tai jums padaryti.
Paruošime visus reikalingus brėžinius, situacijos planus, projektus ir viską ko reikia
projektų derinimui.

Keletas projektų derinimo pavyzdžių: